facebook 

 

Zillertal-reizen.nl, specialist in actieve groepsreizen naar het Zillertal, Tirol

Privacy

In dit privacy statement informeren wij u over hoe er op onze website wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens.

Een voorbeeld van onze werkwijze is dataminimalisatie. Dat betekent dat wij zo min mogelijk persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

AVG - nieuwe Europese privacywetgeving

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Voor deze datum hadden de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995.
Iedereen heeft recht op informatie over het gebruik van hun persoonsgegevens. Iedereen kan inzage krijgen, correctie en verwijdering van hun gegevens vragen en bezwaar maken tegen het gebruik ervan.

Bepaalde verwijzingen in onze website, voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Zillertal-reisen.com geen controle heeft. Dit privacy statement heeft daarom geen betrekking op verwijzingen en informatiebronnen van derden.

Op diverse plaatsen van deze website kan u gevraagd worden om uw persoonlijke gegevens in te vullen. Dit voor een specifiek doel, zoals het plaatsen van een bestelling of aanvraag.
Hiervoor geldt dat uw gegevens niet aan derden zullen worden vertrekt zonder uw toestemming. Indien u een dienst via onze website bestelt, kan het noodzakelijk zijn dat uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan bijvoorbeeld een touringcarbedrijf of voor het uitvoeren van een aanvraag.
In dergelijke gevallen is deze onderneming niet gerechtigd deze gegevens voor enig ander doel te gebruiken. De gegevens van de persoon die de aanvraag via onze website verstuurd, zullen alleen aan de belangrijkste gegevens worden verstrekt.

Als u contact met ons opneemt via het formulier op de website of per e-mail, worden uw gegevens gedurende zes maanden bewaard om het verzoek te verwerken en in geval van vervolgvragen. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

Uw rechten

U hebt het recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking, dataportabiliteit, intrekking en oppositie. Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming of als uw beweringen over gegevensbescherming op een andere manier zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit.
In Oostenrijk is dit de autoriteit voor gegevensbescherming. (DSB), Wickenburggasse 8-10, 1080 Wenen.

Hoe lang worden uw gegevens na een reservering door ons opgeslagen?

De door u verstrekte gegevens worden door ons 07 jaar opgeslagen. Dit heeft te maken met de bewaarplicht van onze administratie. (art. 52 Wet Rijksbelastingen)
U kunt ten alle tijde onderstaande punten doorvoeren.

* De door ons opgeslagen persoonsgegevens zelf inzien 
* De door ons opgeslagen persoonsgegevens laten verwijderen
* De door ons opgeslagen gegevens door ons laten wijzigen
* De door ons opgeslagen gegevens over laten dragen

Wilt u veranderingen in bovengenoemde punten doorvoeren? vult u hiervoor het contactformulier in. 

SSL Beveiliging

De volledige website Zillertal-reisen.com is beveiligd door een SSL systeem.
Dit systeem houdt in dat uw persoonlijke gegevens door middel van dit Secure Socket Layer systeem beschermd zijn tegen misbruik van derden.
Wanneer het systeem beveiligd is, dan kunt u dit herkennen aan het slotje rechtsonder in de menubalk van de browser en het adres van de pagina bovenin. Een beveiligde website begint altijd met https. De S staat voor Secure.

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Dit betekent onder andere dat wij met dienstverleners die persoonsgegevens namens ons verwerken overeenkomsten sluiten waarin wij hen verplichten om deze maatregelen ook te treffen.

GEGEVENSBESCHERMING

Dit privacy beleid geldt voor alle personen die gebruik maken van de diensten van Zillertal-reisen.com / Zillertal-reizen.nl. Wij informeren u over de aard, omvang en doel van de verzameling en het gebruik van uw persoonlijke gegevens door ons bedrijf.
Wij respecteren uw privacy en streven ernaar om strikt te voldoen aan de wettelijke eisen voor de verwerking van uw persoonsgegevens (Europese Verordening Nr 679/2016 (DSGVO) Act 2000, DSG 2018 en de Telecommunications Act 2003).
Al uw persoonlijke informatie zal op deze basis worden verwerkt. Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is Zillertal-reisen.com/

Onze privacy coördinator is:

Matthijs Oosterom
Rohrerstraße 15a top4
A-6280
Zell am Ziller

Waar worden uw gegevens voor gebruikt?

Om uw reis te kunnen boeken, uitvoeren, factureren en / of uw opgegeven voorkeuren te kunnen verzorgen

Het betreft hier klantgegevens, contactgegevens, reserveringsgegevens, betalingsgegevens die u tijdens het boeken verstrekt van uzelf als hoofdboeker of welke de hoofdboeker verstrekt namens de medereizigers inclusief de voorkeuren zoals wel/geen verzekering, ski les en ski huur welke verder in het reserveringsproces worden gevraagd.
De gegevens worden gebruikt om de reis te boeken, te reserveren, te factureren en aan je te bevestigen.

De bijbehorende reisbescheiden/reisovereenkomst en nuttige informatie voor aanvang van uw reis sturen we u per e-mail toe.
We gebruiken uw opgegeven reserveringsgegevens en voorkeuren ook om ervoor te zorgen dat de partijen die uw reis en voorkeuren verzorgen (bijv. voor vlucht, transfer naar hotel en verblijf op bestemming/hotel) deze dienstverlening kunnen uitvoeren.

Tijdens het boeken van een reis kan u bijzondere persoonsgegevens aan ons doorgeven zoals het aanmelden van medische bagage en opmerkingen over uw gezondheid.
Wij verwerken uw bijzondere persoonsgegevens alleen in het kader van de doeleinden waartoe u deze gegevens hebt doorgegeven aan ons, uitdrukkelijk toestemming geeft voor deze verwerking hetzij omdat u de gegevens kennelijk openbaar hebt gemaakt.

Bij inschrijving voor een nieuwsbrief

Tijdens de inschrijving voor een nieuwsbrief wordt gevraagd om contactgegevens om de nieuwsbrief per mail te kunnen versturen.

Bij aanvragen van offertes voor groepsreizen

Het betreft hier de persoonsgegevens welke u ons verstrekt als hoofdboeker en de voorkeuren welke in het formulier worden opgegeven voor de groepsreis.

Online betalen

Online betalingen vinden alleen plaats via een aangesloten leverancier. / payment provider.

Wie ontvangen uw gegevens?

Partijen die u de geboekte reis gaan leveren, zoals vervoerders van onder andere taxibedrijven, accommodatie eigenaren, reisleiders en overige partijen.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en Flash-applicaties wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies beschadigen nooit uw computer of de bestanden die op uw computer staan. Cookies zijn ook niet persoonlijk herleidbaar en bevatten dus geen naam of e-mail adres. Het is alleen een nummer dat helpt om uw computer te herkennen.

Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Bekijk hier ons uitgebreide Cookie statement.

Wijziging van ons cookie statement
Zillertal-reizen.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit statement


Deel deze pagina op:
Facebook Twitter Google+ Linkedin

© 2016 Zillertal-Reizen.nl | Ontwerp en realisatie: 7EN20.nl