facebook 

 

Zillertal-reizen.nl, specialist in actieve groepsreizen naar het Zillertal, Tirol

Inschrijfvoorwaarden

Aanmelden
De reisovereenkomst komt tot stand door middel van de digitale inschrijving of het volledig ingevulde en door de deelnemer ondertekende inschrijfformulier onder toepasselijkheid van de overeengekomen voorwaarden, die de deelnemer accepteert.

Bij het gezinsprogramma hanteren wij speciale prijzen voor kinderen. De leeftijd tijdens de reis is bepalend voor de prijsberekening.

Met het inschrijven ga je akkoord met het verstrekken van persoonsgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mail op de deelnemerslijst. Zie voor aanvullende informatie ons privacy statement

Als je een reis boekt voor jezelf, of voor andere deelnemers, dan ben je hoofdelijk aansprakelijk voor alle personen die je aanmeldt. De reserveringsbevestiging en factuur kunnen wel rechtstreeks naar de betreffende deelnemers worden gestuurd, indien woonachtig op een ander adres. Minderjarige deelnemers kunnen niet namens of ten behoeve van (een) ander(e) deelnemer(s) een reisovereenkomst aangaan.

Voorafgaande aan de boeking moet je ook kennis genomen hebben van het hoofdstuk 'veiligheid en risico' en bergsportervaring / gezondheid
Je dient voor jezelf na te gaan of je voldoende bergsportervaring hebt om deel te kunnen nemen aan de reis van je keuze. Mocht je toch nog vragen hebben dan raden wij je aan contact met ons op te nemen.

Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een goede conditie en een juist instroomniveau. Indien tijdens de reis blijkt dat je hieraan niet voldoet dan kan de leiding je van verdere deelname uitsluiten. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van de reissom.

Ook is de leiding gerechtigd een deelnemer uit te sluiten van verdere deelname, indien deze een normale en goede voortgang van de reis belemmert (b.v. slecht materiaal, wangedrag).

Het kan zijn, dat als gevolg van lokale omstandigheden, weer- en terreinomstandigheden en/of andere van buiten komende oorzaken, een tocht gewijzigd of aangepast moet worden. Dit is bij tochten in de bergen een normaal risico, dat Zillertal-reizen.nl niet kan voorzien, noch in de hand heeft. Op grond hiervan kan het traject van de reis worden aangepast, gewijzigd of bij zeer zware weersomstandigheden tussentijds de reis worden beëindigd

Naast de juiste conditie, is het hebben van een goede gezondheid van groot belang. Indien je medicijnen gebruikt of een aandoening hebt die de beoefening van bergsport kan belemmeren, ben je verplicht dit bij boeking kenbaar te maken.
Waarschuwing voor gevaren bij bergsport en uitsluiting aansprakelijkheid
Zillertal-reizen.nl waarschuwt allen die zich bezighouden met (berg)klimmen, toerskiën of andere activiteiten in de bergen, dat hieraan risico’s verbonden zijn. Ondanks alle veiligheidsmaatregelen, kunnen die risico’s leiden tot blessures of, in het ergste geval, tot de dood.

Deelnemers aan onder verantwoordelijkheid van Zillertal-reizen.nl georganiseerde reizen, dienen zich van deze risico’s bewust te zijn en deze te aanvaarden en worden geacht verantwoordelijk te zijn voor hun eigen gedrag en betrokkenheid in dit opzicht.

Zillertal-reizen.nl spant zich tot het uiterste in om de activiteiten op een veilige en verantwoorde manier te organiseren; iedere aansprakelijkheid voor schade, die desondanks kan ontstaan, wordt uitgesloten.
 
Accommodatie en verblijf
Je dient je te realiseren dat je door deelname aan het reisprogramma weliswaar een vakantie boekt, doch aan verblijf, sanitair en hygiëne meestal niet de eisen kunt stellen die je aan een normaal vakantieverblijf kunt stellen.

Je verblijft soms in berghutten, dan wel daarmee gelijk te stellen verblijfplaatsen die vaak niet voorzien zijn van het sanitair en het comfort dat je b.v. in een hotel gewend bent.

Daarnaast kan het voorkomen dat waterleidingen bevroren zijn, er geen wasgelegenheden zijn en toiletgelegenheden niet voorzien zijn van stromend water. Bij het boeken wordt ervan uitgegaan dat je deze omstandigheden accepteert.
 
Ter betaling van de reis sturen wij je een factuur. De reissom betaal je in twee termijnen. De aanbetaling dient per omgaande te worden voldaan. De aanbetaling bedraagt 30% van de gepubliceerde reissom, met een minimum van € 50. Het restantbedrag dien je uiterlijk 61 dagen voor aanvang van de reis te voldoen.

Voor het wijzigen van een boeking brengen wij minimaal € 30 administratiekosten per persoon in rekening.
 
Bevestiging
Wij sturen je na boeking een automatische ontvangstbevestiging per e-mail. Vervolgens ontvang je binnen na de laatste betaling, de aanvullende informatie per e-mail.
Wij willen je er nadrukkelijk op wijzen dat de Zillertal-reizen.nl de reis kan annuleren wanneer het gepubliceerde aantal deelnemers niet is bereikt. Dit wordt je uiterlijk 14 dagen voor vertrek medegedeeld.

In geval van aansprakelijkheid van Zillertal-reizen.nl is deze aansprakelijkheid, indien er een Verdrag van toepassing is, beperkt tot uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid, die dat Verdrag aan de reisorganisatie toekent en/of toestaat. Daarnaast is de aansprakelijkheid, voor zover de wet ex artikel 7 : 509 dit toestaat, uitdrukkelijk beperkt tot maximaal driemaal de reissom. Daarnaast verplicht deelnemer zich zorg te dragen voor een adequate aansprakelijkheidsverzekering, die ook het aansprakelijkheidsrisico ten opzichte van derden/mededeelnemers aan de reis, dekt.


Deel deze pagina op:
Facebook Twitter Google+ Linkedin

© 2016 Zillertal-Reizen.nl | Ontwerp en realisatie: 7EN20.nl