facebook 

 

Zillertal-reizen.nl, specialist in actieve groepsreizen naar het Zillertal, Tirol

Algemene voorwaarden

Onze algemene reisvoorwaarden zijn een onderdeel van de reisovereenkomst. 
Neemt u daarom vooraf goed kennis van de inhoud van deze voorwaarden. Zowel u als wij vinden hierin onze rechten en plichten. 
 

Boeken en betalen van een reis bij: Zillertal-reizen.nl

Waneer u een reis boekt via Zillertal-reizen.nl, vragen wij een vooruitbetaling van 30% van het totale bedrag. 
Indien de vooruitbetaling na de termijn van twee weken niet is gestort, vervalt automatisch de reservering van uw reis en dient u deze opnieuw aan te vragen.
70% van de overgebleven betaling verwacht Zillertal-reizen.nl acht weken voor uw geplande aankomstdatum. 
 
Wanneer u een reis binnen de termijn van acht weken voor uw geplande aankomstdatum boekt, verzoeken wij u het totale bedrag in één maal te voldoen. U dient zelf zorg te dragen voor uw betalingen. De prijzen van alle reizen op onze website zijn inclusief de Oostenrijkse toeristenbelasting en inclusief BTW.
 
Wij zijn sinds 2017 een Oostenrijks bedrijf en staan bij de Oostenrijkse kamer van koophandel ingeschreven.
U kunt uw betalingen overmaken op ons Oostenrijkse rekeningnummer:

Raiffeisen bank Mayrhofen t.n.v Matthijs Oosterom / Zillertal-reizen.nl
IBAN: AT22 3627 4000 0003 8554
BIC: RZTIAT22274
 
Vermeld hierbij altijd uw reiscode, deze vindt u altijd rechtsboven op uw bevestiging.
Ons reispakket
In het pakket, welke u voor uw vakantie, na uw laatste betaling, door ons wordt toegezonden, bevinden zich:
  • Eventuele vouchers voor skiverhuur en/of skilessen 
  • Routebeschrijving naar uw vakantieadres 
  • Contactgegevens van Zillertal-reizen.nl

Op de reizen die door bemiddeling van Zillertal-reizen.nl gedeeltelijk of volledig geannuleerd worden, hanteren wij de algemene reis- en boekingsvoorwaarden van Oostenrijk / algemene voorwaarden voor de Hotellerie. Bekijk deze voorwaarden hier.

Bij een annulering ontvangen wij graag een e-mail met de reden van annulering plus de reiscode.


Aanvullende informatie

klachten
Zillertal-reizen.nl doet er alles aan om u een onvergetelijke vakantie te laten bezorgen. Helaas echter komt het in sommige gevallen voor dat er ondanks onze inzet problemen zijn.
Heeft u klachten over Zillertal-reizen.nl in het algemeen, uw vakantieadres of afhandeling hiervan, dan kunt u dit via e-mail: info@zillertal-reizen.nl aan ons kenbaar maken. Wij zullen te allen tijde uw klacht serieus nemen en er alles aan doen om uw klacht binnen één dag op te lossen.
 
Verzekeringen
Wij raden u sterk aan een annuleringsverzekering af te sluiten, ook indien u op korte termijn voor vertrek boekt. Bovendien wordt het afsluiten van een reisverzekering dringend aanbevolen.
 
Faciliteiten
In de tekst bij de accommodatie vermelden wij welke faciliteiten worden aangeboden, eventueel met vermelding van de kosten. Deze dienen ter plaatse te worden afgerekend. Dit houdt niet in dat andere faciliteiten waarvan geen kosten zijn gepubliceerd, zoals gebruik tennisbaan, telefoon, crèche, discotheek etc., gratis zijn.
Vermelding van faciliteiten betekent niet dat gegarandeerd wordt dat deze altijd geopend zijn. In het bijzonder buiten het hoogseizoen kan het voorkomen dat bepaalde faciliteiten nog niet geopend, respectievelijk reeds gesloten zijn.
In sommige gevallen zijn deze faciliteiten verpacht aan derden, zodat noch Zillertal-reizen.nl, noch de eigenaar van de betreffende accommodatie dwingende invloed kan doen gelden. In incidentele gevallen geldt dit bijvoorbeeld voor een zwembad of supermarkt op de vakantielocatie. Eveneens geldt dit t.a.v. vermelde faciliteiten in de omgeving, zoals supermarkten, zwembaden, attracties, tennisbanen enz.
Zillertal-reizen.nl verwerkt met grote zorgvuldigheid alle bekende gegevens over het bestaan en de openingsperioden/- tijden van alle faciliteiten, maar kan niet instaan voor mogelijke wijzigingen. Onverhoopte wijzigingen na publicatie worden, indien bekend, doorgegeven aan de boekingskantoren. Voorzover dus bekend zullen deze mondeling en/of schriftelijk bij de reservering aan de cliënt worden medegedeeld.
 
Rolstoelgebruikers en gehandicapten
Rolstoelgebruikers en gehandicapten verzoeken wij ons zo gedetailleerd mogelijk te willen informeren omtrent de mate van de handicap. Alleen op deze manier kunnen wij vaststellen of het gewenste vakantieverblijf voor u geschikt is, resp. kan worden aanbevolen.
 
Bouwactiviteiten, geluidshinder en milieuproblemen
Het komt incidenteel voor, dat in de directe omgeving van een accommodatie onverwacht bouwwerkzaamheden plaatsvinden. Wij kunnen hiervoor geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Hetzelfde geldt voor geluidsoverlast door buren, kerkklokken of landbouwwerktuigen. Wij kunnen u ook niet beschermen tegen milieuproblemen in uw vakantiestreek (bijv. Vervuiling zeewater) en adviseren u eventuele publicaties hierover in de media te volgen.
 
Algemeen
Zillertal-reizen.nl is niet aansprakelijk voor verlies en diefstal (geld inbegrepen), beschadigingen van eigendommen en schade of letsel berokkend aan haar cliënten, door welke oorzaak dan ook. Het staat de verhuurder/beheerder van de vakantieaccommodatie vrij om de huurder en/of diens meereizende voorschriften ter hand te stellen over het gebruik van de accommodatie en al hetgeen daarbij behoort. Tijdens uw verblijf bent u aansprakelijk voor door toedoen van u en/of uw meereizende toegebrachte schade aan de vakantieaccommodatie, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren.
Tot de meereizende behoort eenieder die deel uitmaakt van het reisgenootschap, dan wel anderszins tot de kring van de huurder gerekend dient te worden. Derhalve is het zéér belangrijk dat u over een in het buitenland geldige WA verzekering en reisverzekering beschikt. Indien de schade niet met de verhuurder/beheerder van de accommodatie is afgewikkeld, Zillertal-reizen.nl gerechtigd de huurder aansprakelijk te stellen voor de geleden en te lijden schade. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de op de boekingsbevestiging genoemde huurder. Degene die de reis boekt voor (ook) andere deelnemers is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt. Ten aanzien van minderjarige reizigers moet worden aangetoond dat ouders of voogden toestemming hebben verleend.
 
• Evidente fouten of vergissingen op onze websites binden Zillertal-reizen.nl niet.
• Voor de juistheid van door derden verstrekt en/of samengesteld foldermateriaal of foto's is Zillertal-reizen.nl niet verantwoordelijk.
 
Eenpersoons kamers
Hoewel u een toeslag moet betalen voor een 1-persoonskamer kan deze afwijken van de genoemde faciliteiten van een 2-persoonskamer. Bijv. geen balkon, geen bad en veel kleiner qua afmeting. 
 
Toeslag kort verblijf
De prijzen die op onze website vermeldt staan, zijn de gehanteerde prijzen voor een vakantieverblijf van 7 achtereenvolgende overnachtingen. Wanneer u korter wilt verblijven word er per dag vaak een toeslag gevraagd. Deze toeslag is afhankelijk van de te boeken accommodatie en het aantal te verblijven dagen. 
 
Excursies ter plaatse
Indien u ter plaatse aan excursies deelneemt, doet u dit op eigen risico, ook al heeft u deze geboekt door bemiddeling van onze reisleiding. U gaat met ons een reisovereenkomst aan onder het uitdrukkelijke beding dit onder eigen verantwoordelijkheid te doen en ons nimmer voor mogelijke ongelukken aansprakelijk te stellen. Ook terugbetaling van ter plaatse geboekte excursies, waaraan u niet heeft deelgenomen om welke reden dan ook, dient u ter plaatse af te handelen. Terug in Nederland is dit meestal niet meer mogelijk. Ook eventuele klachten over excursies kunnen in Nederland niet in behandeling genomen worden, dit dient u ter plaatse te doen.
 
Wangedrag
Wij gaan ervan uit dat u respect kunt opbrengen voor de bezittingen van de treinmaatschappij, busmaatschappij, de accommodatieverschaffer als ook voor het vakantieplezier van andere gasten. U bent als accommodatiegebruiker aansprakelijk voor schade en/of verlies aan de accommodatie en/of inventaris. Bij ernstig wangedrag van onze klanten, bijv. vanwege lawaai-overlast in de nacht of vernieling, behoud Zillertal-reizen.nl en de accommodatieverschaffer zich het recht voor u na een waarschuwing de toegang tot de trein, touringcar of de accommodatie te ontzeggen. Wanneer in zo'n geval u de toegang wordt ontzegd zijn wij nimmer aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende kosten, dat bent u namelijk zelf. Bovengenoemde geldt ook voor de busreis. Indien u overlast veroorzaakt voor medepassagiers kunt u van verdere deelname worden uitgesloten. Daarnaast kunnen wij nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het wangedrag van andere gasten.
 
Belangrijk
In het voor-, na- en zelfs het hoogseizoen kunnen bepaalde faciliteiten afwijken van onze beschrijving, bijv. wel of geen entertainmentprogramma vanwege te weinig deelname, wijzigingen in maaltijden bijv. wel/geen buffet, nog niet gevuld zwembad vanwege reparaties of weersomstandigheden, het veroorzaken van overlast door andere gasten of groepen schoolkinderen van welke nationaliteit dan ook. U begrijpt, hier hebben wij geen invloed op dus kunnen daar helaas niets aan doen. Dit geldt eveneens voor bouwactiviteiten, verbetering van wegen in de naaste omgeving van uw accommodatie of andere onregelmatigheden. Indien u een accommodatie in het centrum boekt dient u rekening te houden met het feit dat u in het hoogseizoen overlast kunt hebben van bars, verkeer en luidruchtige vakantiegangers. Zillertal-reizen.nl kan hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld. Het kan soms voorkomen dat een accommodatie eerder sluit of later opengaat dan in onze gids vermeld staat, indien dit voorkomt bieden wij u een aanvaardbaar alternatief.
 
Preferenties
Indien u bij een boeking bepaalde voorkeuren doorgeeft, bijv. kamers naast elkaar, zo laag mogelijk of bepaalde plaatsen in de bus, kunnen wij dit nimmer garanderen. Uiteraard zullen wij ons best doen doch nooit kan er sprake zijn van een garantie. Wij gaan dan ook geen discussie aan over dit onderwerp.
 
Plaatsbeschrijving en fotomateriaal
De plaatsbeschrijvingen zijn vaak ontleend aan gegevens van de plaatselijke instanties. Wij trachten deze zo veel mogelijk op juistheid te controleren. Tevens streven wij ernaar de beschrijving van de accommodaties zo reëel mogelijk te doen zijn. Er kunnen zich echter - buiten ons medeweten - tussentijdse veranderingen voordoen. Hiervoor kan Zillertal-reizen.nl niet aansprakelijk gesteld worden. De bij de accommodatiebeschrijving afgedrukte foto's willen uitsluitend een idee geven van de betreffende accommodatie. Het kan voorkomen dat het in- of exterieur van uw accommodatie afwijkt van de afbeelding in dit programma. De sfeerfoto's zijn dus uitsluitend bedoeld om u een indruk te geven van het geboden. Voor door derden uitgegeven foto's, folders en voorlichtingsmateriaal bijgesloten bij uw reispapieren kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden.
 
Aantal personen
Een appartement mag nooit door meer personen worden bewoond dan het aantal dat beschreven staat voor die bepaalde accommodatie. Kinderen t/m 1 jaar worden echter niet meegerekend als persoon bij de vaststelling van het maximum aantal, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de beschrijving. Alle eventuele kosten voor een kind t/m 1 jaar dienen ter plaatse te worden voldaan. Kinderen vanaf 2 jaar worden als persoon meegerekend bij de bepaling van het aantal bedden voor het vaststellen van de reissom (tenzij anders vermeld).
 
Persoonlijke gegevens
De reisvoorwaarden vereisen dat u persoonlijke gegevens verstrekt die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de reis. Deze bepaling betreft niet alleen een geestelijke of lichamelijke handicap, maar ook hoedanigheden die bij de uitvoering van de reis voor de reiziger zelf of voor de medepassagier van belang kunnen zijn. Indien u boekt voor andere deelnemers bent u hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die u aanmeldt. Op het moment van boeking hebben wij van alle deelnemers de correcte gespelde namen met de voorletters en geboortedata nodig. Ten aanzien van minderjarige reizigers moet worden aangetoond dat ouders of voogden toestemming hebben verleend.
 
Wijzigingen
Er kunnen in de gegevens betreffende de reisaanbiedingen wijzigingen opgetreden zijn. Wij behouden ons het recht voor om de reissom te wijzigen, indien wijzigingen in de verschuldigde heffingen (hiermede tevens begrepen wijzigingen van de Nederlandse of buitenlandse BTW voorschriften), toegepaste wisselkoersen en vervoerskosten daartoe aanleiding geven.
 
Vertragingen
Door weersomstandigheden, drukte op de wegen en stakingen kunnen vertragingen ontstaan. Zillertal-reizen.nl kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.
 

Busreizen
Alle busreizen die via Zillertal-reizen.nl geboekt worden/zijn zullen ten alle tijde onder de algemene voorwaarden van onze busmaatschappij Interbus vallen.
Deze onderneming is gecertificeerd als Keurmerk Touringcar Bedrijf en ISO 9001:2000.

Deel deze pagina op:
Facebook Twitter Google+ Linkedin

© 2016 Zillertal-Reizen.nl | Ontwerp en realisatie: 7EN20.nl